Polska
  • Kiedy mówimy, używamy ponad 70 mięśni.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Łyżwiarstwo wymyślili Wikingowie.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Przeciętna moneta jest w obiegu przez 30 lat.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless