Polska
  • Pustynie zajmują 1/3 powierzchni lądu stałego Ziemi.

    Voorhees, Don, The Essential Book of Useless Information
  • Przeciętna moneta jest w obiegu przez 30 lat.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Charlie Chaplin w latach 20-tych wziął udział w konkursie na swojego sobowtóra. Zajął 3 miejsce.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)