Polska
  • William Shakespeare grał w wielu swoich sztukach w the Globe Theatre.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Salvador Dali przybył raz na wystawę sztuki w limuzynie pełnej rzepy.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)
  • Mary Shelley napisała Frankensteina w wieku 19 lat.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)