Polska
  • Przeciętna moneta jest w obiegu przez 30 lat.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Starożytni Egipcjanie na znak żałoby po śmierci kota golili brwi.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)
  • Największy mięsień w organizmie człowieka, to mięsień pośladkowy – waży 1,8 kg.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)