Polska
  • Rzeka Amazonka, długa na 6 400 km, zawiera 20% zasobów wód słodkich na Ziemi.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Średnio 7% masy ludzkiego ciała to krew.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Salvador Dali przybył raz na wystawę sztuki w limuzynie pełnej rzepy.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)