Polska
  • Kraby, homary i pająki w sytuacji zagrożenia odrzucają odnóża, które potem odrastają.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Średnia temperatura na Alasce wynosi od -30ºC w zimie, do -10ºC w lecie.

    Voorhees, Don, The Essential Book of Useless Information
  • Średnio 7% masy ludzkiego ciała to krew.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless