Polska
  • Dorosłe jeże mają około 5,000 kolców.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Królowa Elżbieta I była cenioną poetką i mówiła biegle 6 językami.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Gąsienice mają cztery tysiące mięśni.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless