Polska
  • W każdej minucie rodzi się 250 dzieci.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Statua Wolności pełniła funkcję latarni morskiej w latach 1886-1902.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Kleopatra poślubiła dwóch swoich braci.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)