Aktualności

Webinaria idealne na powrót do szkoły!

16.08.17


 

Sesja dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
  „Znać swoje prawa, to podstawa” - webinarium poświęcone zmianom dokonanym i planowanym w ustawach i rozporządzeniach regulujących funkcjonowanie systemu edukacji.
OBEJRZYJ NAGRANIE  
 • Ile trwać może urlop dla poratowania zdrowia?
 • Jak wydłuża się czas na zdobycie kolejnych stopni awansu zawodowego?
 • Czy skala oceny pracy nauczycieli uległa poszerzeniu?
 • Czy dostaniemy nowy dodatek do pensji?
     
Sesja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych   "Zamiast dywagować, czas się przygotować …" – podstawa programowa w szkołach ponadpodstawowych.
OBEJRZYJ NAGRANIE  
 • Kiedy nowe podstawa programowa wejdzie do szkół ponadpodstawowych?
 • Ile godzin przeznaczono na wdrażanie podstawy w 4-letnim liceum, 5-letnim technikum i branżowej szkole I i II stopnia?
 • Nauczanie jakich języków obcych zakłada nowa podstawa programowa?
 • Jakie warianty podstawy przygotowano?
 • Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel, by móc podstawę wdrażać?
 • O tym wszystkim opowiem podczas webinarium o zmianach w podstawie programowej.
     
Sesja dla nauczycieli szkół podstawowych przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty   „Wiem, rozumiem, podstawę realizuję, ucznia do egzaminu przygotuję… czyli egzamin ósmoklasisty w pigułce.”
OBEJRZYJ NAGRANIE   Solidna porcja rzetelnych informacji, dotyczących egzaminu ósmoklasisty:
 1. możliwości wyboru języka zdawanego na egzaminie,
 2. organizacji egzaminu,
 3. wymagań egzaminacyjnych,
 4. zadań egzaminacyjnych i ich oceniania,
 5. uprawnień do bycia egzaminatorem,
 6. roli wyniku na egzaminie ósmoklasisty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych…