Nagrody

 

Pearson, jako wiodący dostawca rozwiązań edukacyjnych, w centrum uwagi zawsze stawia uczących się. Naszym najważniejszym celem jest zagwarantowanie im materiałów pomocnych w osiągnięciu maksymalnych postępów w nauce.

Wiemy jak ważna jest motywacja w procesie nauczania, dlatego pragniemy docenić tych uczniów, którzy potwierdzają swoją wiedzę językową, zajmując wysokie miejsca w szkolnych, powiatowych i międzyszkolnych konkursach językowych.

 

Organizujesz konkurs w swojej szkole?

            

 

 • Grammar Time Level 1 (1 egz.)
 • Pearson English Kids Readers - "Brain Gym(1 egz.)
 • Pearson English Kids Readers - "Clothes at Work" (1 egz.)
 • Pearson English Kids Readers - "Festival Fun" (1 egz.)
 • Zestaw zeszytów, blok rysunkowy i papier kolorowy
 • Kredki z temperówką (2 szt.)
 • 10 zakładek "Let's learn!"

 

 • Grammar Practice Pre-Intermediate (1 egz.)
 • Pearson English Readers + mp3 "1984" (1 egz.)
 • Pearson English Readers + mp3 "Romeo and Juliet" (1 egz.)
 • Pearson English Readers + mp3 "Notting Hill" (1 egz.)
 • 10 zakładek "Irregular Verbs"
 • 2 piórniczki z długopisem

 

 • Grammar Practice Upper Intermediate (1 egz.)
 • Pearson English Readers + mp3 "Firm" (1 egz.)
 • Pearson English Readers + mp3 "Jane Eyre" (1 egz.)
 • Pearson English Readers + mp3 "Brave New World" (1 egz.)
 • 10 zakładek "Irregular Verbs"
 • 2 piórniczki z długopisem

 

Potrzebujesz więcej nagród książkowych?

W celu zamówienia innych nagród książkowych (gramatyk, słowników, publikacji o kulturze krajów anglojęzycznych), zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej oferty, dzięki której szkoły mogą zakupić wybrane publikacje Pearson ze zniżką aż do 70%. 

 

 

 

Nasze propozycje:
       
   
   
   

 

     
 

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA wymienia organizację konkursów przedmiotowych jako działanie niezbędne. Jesteśmy przekonani, że wsparcie Państwa pakietami nagród dla uczniów zachęci ich do licznego udziału w językowych turniejach i zmotywuje do rywalizacji, a tym samym przyczyni się pośrednio do osiągania przez nich lepszych rezultatów w nauce.
 

W kształceniu językowym na I etapie edukacyjnym niezbędne jest:

8) zachęcanie uczniów do podejmowania próby samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów (np. bajek), zasobów internetu i książek (np. książeczek z obrazkami), w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów. W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi np. konkursy, wystawy, dni języków obcych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning;


W kształceniu językowym na II etapie edukacyjnym niezbędne jest:

8) zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się. Realizacja tego zalecenia stanowi szczególne zadanie nauczycieli i szkoły. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów, zasobów internetu, książek (np. uproszczonych lektur), komunikatorów i mediów społecznościowych w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów. W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi, np. konkursy, wystawy, seanse filmowe, spotkania czytelnicze, dni języków obcych nowozytnych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning, umożliwiające uczniom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka oraz innymi użytkownikami języka docelowego;