Programy nauczania

Dziękujemy Państwu za wybór publikacji Pearson. Poniżej znajdują się opracowane przez nas programy nauczania do obecnego i przyszłego sytemu edukacji z podziałem na poszczególne etapy kształcenia. Zachęcamy do korzystania z programów nauczania w planowaniu pracy z naszymi kursami.

Od roku szkolnego 2017/2018 nowe programy nauczania będą obowiązywały w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Minister Edukacji Narodowej nie dopuszcza już do użytku szkolnego programów nauczania. Są one dopuszczane do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli. Dyrektor szkoły, przed dopuszczeniem do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania ogólnego, zasięga opinii rady pedagogicznej, czy dany program spełnia wymagania stawiane tego rodzaju dokumentom.

Nauczyciel może:

  • opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami;
  • przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora (autorów), np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje;
  • przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami*.

*Pearson Central Europe jest właścicielem praw autorskich pobieranych publikacji i zastrzega sobie wyłączność do ich dystrybucji jako nieodpłatnego materiału dodatkowego. Dopuszczamy możliwość modyfikacji zamieszczonych materiałów na potrzeby nauczyciela czy szkoły, jednak bez możliwości obrotu i rozpowszechniania zmodyfikowanych materiałów. Rozpowszechnianie i obrót oryginalnymi bądź zmodyfikowanymi publikacjami bez zgody Pearson Central Europe naruszają prawa autorskie wydawnictwa.

 

 

Przedszkole i zerówka

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Nauczanie języka angielskiego poprzez gry i zabawy - przykładowe scenariusze zajęć

 ​Ocena programu nauczania w wychowaniu przedszkolnym i klasach zerowych

 

Szkoła podstawowa klasy 1-3

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

 ​Ocena programu nauczania w szkole podstawowej wariant I.1 Podstawy programowej (klasy I-III)

 

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

 ​Ocena programu nauczania w szkole podstawowej wariant II.1 Podstawy programowej (klasy IV-VIII)

Program nauczania języka angielskiego jako drugiego dla klas 7-8 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Program nauczania języka angielskiego jako drugiego dla klas 7-8 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Ocena programu nauczania w szkole podstawowej wariant II.2 Podstawy programowej (klasy VII-VIII)

 

 

Szkoła podstawowa klasy 7-8*

Program nauczania języka angielskiego dla klas 7-8 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Program nauczania języka angielskiego dla klas 7-8 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

 ​Ocena programu nauczania w szkole podstawowej wariant II.1 Podstawy programowej (klasy VII-VIII)

*Program nauczania dla klas 7-8 szkoły podstawowej dotyczy uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie 7 w roku szkolnym 2017/2018,
  2018-2019 lub 2019/2020.

 

Szkoła branżowa I stopnia

Program nauczania języka angielskiego dla Branżowej Szkoły I Stopnia zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 Podstawa IV.0.

Program nauczania języka angielskiego dla Branżowej Szkoły I Stopnia zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 Podstawa IV.1.

 

 

Przedszkole i zerówka

Program nauczania- podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

Program nauczania- podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

Nauczanie języka angielskiego poprzez gry i zabawy - przykładowe scenariusze zajęć

 ​Ocena programu nauczania - przedszkole i zerówka - podstawa programowa

 

Klasy 1-3

Program nauczania 1etap edukacyjny, klasy I -III - podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

Program nauczania 1etap edukacyjny, klasy I -III - podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

 ​Ocena programu 1 etap edukacyjny - podstawa programowa

 

Klasy 4-6

Program nauczania dla klas 4-6 - podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

Program nauczania dla klas 4-6 - podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

Ocena programu dla klas 4-6 - podstawa programowa

Ocena programu dla klas 4-6 - podstawa programowa

 

Gimnazjum

Program nauczania gimnazjum III.0 - podstawa programowa

Program nauczania gimnazjum III 1 - podstawa programowa

 ​​ Ocena programu III 0 i III 1 - podstawa programowa

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Program nauczania szkoły ponadgimnazjalne IV 0 - podstawa programowa

Program nauczania szkoły ponadgimnazjalne IV 1 - podstawa programowa

 Ocena programu IV.0 - podstawa programowa

 Ocena programu IV.1 - podstawa programowa