Rozkłady, plany wynikowe, dopuszczenia MEN

Dziękujemy Państwu za wybór publikacji Pearson. Aby korzystanie z naszych kursów było jak najłatwiejsze, opracowaliśmy do nich niezbędną obudowę metodyczną*. Wystarczy wybrać odpowiedni typ szkoły, a obok okładki podręcznika znajdą Państwo linki do rozkładów materiału, planów wynikowych, kryteriów oceniania oraz numery dopuszczenia do użytku szkolnego.

Rozkłady materiału do wybranych podręczników dostępne są również w Elektronicznej Bibliotece Rozkładów Materiałów Nauczania w dzienniku elektronicznym firmy LIBRUS .

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw podręczników, które będą obowiązywać w następnym roku szkolnym. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Nauka w klasach objętych reformą może się odbywać jedynie na podstawie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i zgodnych z nową podstawą programową. Nie dotyczy to prywatnych szkół językowych i wyższych uczelni.

*Pearson Central Europe jest właścicielem praw autorskich pobieranych publikacji i zastrzega sobie wyłączność do ich dystrybucji jako nieodpłatnego materiału dodatkowego. Dopuszczamy możliwość modyfikacji zamieszczonych materiałów na potrzeby nauczyciela czy szkoły, jednak bez możliwości obrotu i rozpowszechniania zmodyfikowanych materiałów. Rozpowszechnianie i obrót oryginalnymi bądź zmodyfikowanymi publikacjami bez zgody Pearson Central Europe naruszają prawa autorskie wydawnictwa.

 

Sprawdź numery dopuszczeń na stronie MEN

 

Rozkłady, plany wynikowe i kryteria oceniania do starej podstawy programowej dla 2. etapu edukacyjnego - kliknij tutaj

Rozkłady, plany wynikowe i kryteria oceniania do starej podstawy programowej dla 4. etapu edukacyjnego - kliknij tutaj