Efficacy - skuteczność edukacyjna

Pearson, jako wiodący dostawca rozwiązań edukacyjnych, w centrum uwagi zawsze stawia uczących się. Naszym najważniejszym celem jest dostarczanie produktów i usług, które zagwarantują im osiągnięcie maksymalnego postępu.

Dlatego podjęliśmy zobowiązanie do mierzenia skuteczności edukacyjnej (efficacy) naszych rozwiązań i ich realnego wpływu na wyniki uczenia się. W naszych działaniach dążymy do tego, aby móc:

  • zrozumieć, zmierzyć i zwiększyć nasz wpływ na wyniki kształcenia,
  • przedstawić ocenę skuteczności edukacyjnej (efficacy) naszych rozwiązań.


Pierwszym krokiem na drodze do mierzenia skuteczności edukacyjnej (efficacy) są nasze ostatnie badania, które wykazały, że uczniowie korzystający z zeszytów ćwiczeń online MyEnglishLab uzyskali w 2013 roku wyższe wyniki na egzaminach końcowych od średniej krajowej.

Wprowadzone przez nas zeszyty ćwiczeń online cieszą się rosnącym zainteresowaniem - korzystają z nich już tysiące gimnazjalistów i licealistów. Wysoka ocena użytkowników oraz fakt, że praca z MyEnglishLab pozytywnie wpływa na osiągane przez uczniów postępy dowodzą skuteczności edukacyjnej naszego rozwiązania.

Kształcenie jest szansą na lepsze życie, a my chcemy dostarczać rozwiązań przyczyniających się do maksymalizacji postępów uczących się w każdym wieku.

Państwa wpływ na nasze produkty i usługi, może być jeszcze większy – zapraszamy do włączenia się do badań efficacy lub do dzielenia się uwagami na temat naszych rozwiązań. Wszystko po to, aby udoskonalać wyniki nauczania oraz zmieniać życie uczących się na lepsze.


Zapoznaj się z naszymi raportami i wynikami badań efficacy MyEnglishLab.


Skontaktuj się z nami: anna.makowska@pearson.com
Dowiedz się więcej o skuteczności edukacyjnej: efficacy.pearson.com