Partnerzy

  iatefl.jpg   
IATEFL Poland jest największym ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym nauczycieli języka angielskiego.
Jego naczelną misją jest pomoc w rozwoju zawodowym nauczycieli poprzez organizację warsztatów, prezentacji, konferencji, wydawanie licznych publikacji, działanie w sekcjach tematycznych (Business English, Young Learners i innych) oraz utrzymywanie stałego kontaktu z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie.


office@iatefl.org.pl , www.iatefl.org.pl

logo_pase.jpg  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE ułatwia słuchaczom wybór profesjonalnej szkoły językowej, wspiera szkoły w osiąganiu wysokich standardów nauczania, organizuje szkolenia dla lektorów "Kapelusze Lektora", konferencje dla metodyków i dyrektorów szkół językowych, umożliwia lektorom wymianę doświadczeń oraz inicjuje i wspiera wspólne dla całego środowiska projekty i przedsięwzięcia.

www.pase.pl

sermo_logo_jpg.jpg  

Stowarzyszenie SERMO skupia środowisko akademickich ośrodków nauczania języków obcych i stanowi forum do dyskusji nad istotnymi zagadnieniami związanymi z nauką języków obcych na uczelni wyższej. Członkowie SERMO wymieniają się doświadczeniem zawodowym oraz podejmują liczne działania mające na celu harmonizację programów nauczania języków obcych.
Stowarzyszenie jest kompetentnym ciałem doradczym, zarówno dla władz poszczególnych uczelni, jak również dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

www.sermo.org.pl

   

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Jednym z głównych celów naszej instytucji jest budowanie wzajemnego porozumienia i wymiana doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią i innymi krajami.
Polska placówka prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach w Warszawie i Krakowie oraz współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich i ośrodków egzaminacyjnych oferujących brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe.


info@britishcouncil.pl, www.britishcouncil.pl

Fundacja Instytutu Jakości w Edukacji

 

Fundacja Instytut Jakości w Edukacji jest pozarządową organizacją typu non-profit, której celem jest tworzenie w Polsce platformy do koordynacji inicjatyw promujących nauczanie języków. FIJED posiada wiedzę i doświadczenie w tworzeniu polityk i strategii promujących ideę wielojęzyczności. FIJED, który jest Krajowym Instytutem Językowym, zajmuje się również opracowywaniem programów, rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań metodologicznych w nauczaniu języków, certyfikacją i zapewnianiem jakości w procesie edukacji językowej. FIJED promuje narzędzia i rozwiązania, które gwarantują wysoką jakość w nauczaniu języków oraz dostarcza wsparcia w dokonywaniu ewaluacji przedsięwzięć związanych z nauczaniem, zarządzaniem w edukacji oraz wprowadzaniem rozwiązań systemowych na skalę lokalną, krajową i europejską. FIJED organizuje też warsztaty, eventy i konferencje.

www.fijed.pl

 

   

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce. Od 2007 roku zajmuje się realizacją programu:
Uczenie się przez całe życie” oraz  "Młodzież w działaniu".
Więcej informacji na temat działalności FRSE oraz realizowanych przez nią programów można znaleźć na stronie internetowej www.frse.org.pl

FRSE prowadzi również konkurs projektów językowych European Language Label. Jest to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez Komisarza Unii Europejskiej ds. wielojęzyczności i Ministra Edukacji.

www.ell.org.pl

 naukabezgranic.jpg  

NaukaBezGranic to europejski program edukacyjny, który ma na celu umożliwienie Państwu poszerzenia oferty szkoły oraz podniesienia atrakcyjności nauczania. NaukaBezGranic propaguje różnorodne formy nauczania i zdobywania wiedzy o świecie oraz wsparcia nauczycieli w rozwijaniu umiejętności potrzebnych młodzieży, takich jak: wrażliwość, tolerancja, zdolność kreatywnego myślenia, umiejętność zdobywania i przetwarzania informacji, przedsiębiorczość i umiejętności komunikacyjne. Współpraca z zagranicznymi artystami i instytucjami umożliwi uczniom poszerzanie horyzontów, a polskim szkołom wzbogacenie programu edukacyjno-wychowawczego.

www.naukabezgranic.pl

ESOL_maly.jpg

 

University of Cambridge ESOL Examinations
jest twórcą egzaminów dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli tego języka. Co roku ponad 3 miliony osób w przeszło 130 krajach zdaje egzaminy Cambridge. Posiadacze certyfikatów językowych Cambridge ESOL
mają ułatwiony dostęp do uczelni wyższych, podnoszą swoją atrakcyjność na rynku pracy i zwiększają swoje szanse na awans zawodowy. Certyfikaty Cambridge ESOL są uznawane przez ponad 10,000 instytucji - są wśród nich pracodawcy, uczelnie wyższe, a także instytucje rządowe z całego świata.

info@CambridgeESOL.pl
www.CambridgeESOL.pl

 

  Angliści.pl to serwis internetowy tworzony z pasją przez anglistów dla anglistów. Jego celem jest stworzenie rzetelnej bazy, w której nauczyciele, studenci i uczniowie znajdą wszystkie potrzebne informacje do uczenia się i nauczania.

www.anglisci.pl

 

 

Portal www.szukaj-lektora.pl to projekt ogólnopolski. Szkołom, osobom prywatnym i instytucjom ułatwia znalezienie odpowiedniego lektora, lektorom i nauczycielom zaś pomaga znaleźć dobrą pracę i wspiera ich rozwój zawodowy. Wszystkim grupom odbiorców zapewnia:
• zawsze aktualny kalendarz szkoleń i wydarzeń językowych,
• informacje o nowościach wydawniczych,
• ciekawe artykuły (nie tylko metodyka),
• spersonalizowaną i skuteczną rekrutację.
Portal pomaga już tysiącom lektorów i setkom szkół w całej Polsce. Zapraszamy!

www.szukaj-lektora.pl

 The Teacher  

Wydawnictwo The Teacher dostarcza materiały dla anglistów na najwyższym poziomie, pomagając nauczycielom w procesie samodoskonalenia, dbając o stałe podnoszenie jakości nauczania języka angielskiego.

Od ponad 8 lat wydajemy czasopismo „The Teacher” - wiodący magazyn dla anglistów w Polsce.
Zajmujemy się także dystrybucją najlepszych czasopism dla nauczycieli języka angielskiego na świecie m.in.: English Teaching Professional oraz Modern English Teacher. Magazyny dla anglistów znajdujące się w naszej ofercie zawierają publikacje dotyczące metodyki nauczania wraz z ćwiczeniami przygotowanymi w formie łatwej do wykorzystania na zajęciach, eseje znanych postaci ze świata ELT oraz prace młodych nauczycieli, trenerów i metodyków prezentujące najnowsze trendy English Language Teaching. Magazyn The Teacher przybliża ponadto historię i kulturę języka angielskiego, zawiera recenzje nowości wydawniczych oraz informacje o szkoleniach dla nauczycieli.

30 marca 2011 roku wydawnictwo The Teacher zostało przyjęte w poczet członków wspierających Stowarzyszenia PASE.
Od 2010 roku należy do członków wspierających Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków obcych - SERMO.


www.teacher.pl

 

Fundacja Rektorów Polskich i Instytut Społeczeństwa Wiedzy to pozarządowe instytucje pożytku publicznego, od 2002 r. działające wspólnie jako niezależny „think-tank”, wiodący w kraju w badaniach nad szkolnictwem wyższym, wspierający swą ekspertyzą MNiSW i konferencje rektorów. FRP-ISW podejmują prace badawcze i eksperckie o charakterze strategicznym dla kształcenia akademickiego i nauki. Od 2005 r. prowadzą Szkoły Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym m.in. dla rektorów, kanclerzy i kwestorów uczelni akademickich, a także współdziałają ze swymi korporacyjnymi partnerami strategicznymi na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy.


Więcej informacji o FRP-ISW na stronie: www.frp.org.pl

      

The DysTEFL project offers a training course and self-study materials for pre- and in-service teachers of English as a foreign language in order to raise their awareness of the foreign language learning needs of dyslexic individuals.

The training materials deliver effective and practical learning to teachers and to teachers in training, acquainting them with a wide repertoire of useful teaching methods, techniques and tools so that the quality and effectiveness of foreign language teaching to students with dyslexia can be enhanced.

 

https://www.lifelonglearningprogramme.org.uk/

http://www.dystefl.eu/