Testy

Dziękujemy za wybór publikacji Pearson. Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych kursów, opracowaliśmy do nich kompletny program testujący. Testy uplasowania są dostępne dla wszystkich nauczycieli, natomiast testy sprawdzające zgodnie z regulaminem Pearson Support, są dostępne wyłącznie dla zweryfikowanych nauczycieli
 
§ 4 pkt 4 Regulaminu Pearson Support
Wyjątkowo, dostęp do testów sprawdzających wiedzę uczniów ograniczony jest do nauczycieli korzystających z podręczników Pearson, co musi zostać potwierdzone przez Konsultanta. (Przepraszamy Państwa za tę niedogodność, jednakże doświadczenie lat poprzednich uczy, że testy są publikowane
w Internecie, a nawet sprzedawane, co sprawia, że stają się bezwartościowe, a nawet szkodliwe, gdyż stawiają w gorszej sytuacji uczciwych uczniów.)
 
Nagrania do testów można pobrać ze strony w formacie mp3, a same testy w formacie PDF lub jako dokumenty Word podlegające edycji.
 
Przed pobraniem prosimy upewnić się, że Państwa komputer posiada niezbędne oprogramowanie.