Czech Republic

PTE General

Informace o zkouškách PTE GENERAL a PTE YOUNG LEARNERS


Zkouška PTE General

PTE General (Pearson Test of English General) je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška z anglického jazyka, která umožňuje uchazečům prokázat jejich schopnost používat angličtinu.


Zkouška PTE General je určena pro uchazeče ve věku 14 a více let.

 • Studenty a dospělé, kteří chtějí jazykovou certifikaci pro další vzdělávání, lepší pracovní příležitosti a pro cestování

Společný evropský referenční rámec (SERR)

PTE General je rozdělena do 6 úrovní, které jsou navrženy tak, aby odpovídaly SERR
Všechny úrovně jsou garantovány společností Edexcel a jsou akreditovány Office of Qualifications and Examinations Regulation (OFQUAL) ve Velké Británii


SOUČÁSTI ZKOUŠKY A JEJICH DÉLKA

 

PTE General úroveň

Mezinárodně akreditovaný titul ESOL

SERR

Délka písemné části zkoušky

Délka ústní části zkoušky

Level A1

Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International

A1

1 h 15 min

5 min

Level 1

Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International

A2

1 h 35 min

5 min

Level 2

Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International

B1

1 h 35 min

7 min

Level 3

Edexcel Level 1 certificate in ESOL International

B2

2 h

7 min

Level 4

Edexcel Level 2 certificate in ESOL International

C1

2 h 30 min

8 min

Level 5

Edexcel Level 3 certificate in ESOL International

C2

2 h 55 min

8 min


TERMÍNY ZKOUŠKY

Každoročně jsou nabízeny 3 termíny zkoušky:
Květen, červen a prosinec

FORMÁT ZKOUŠKY

PTE General se skládá ze dvou částí, písemné části a ústní zkoušky.

Písemná část

 • testuje poslech a čtení s porozuměním a psaní – testy jsou opravovány externími zkoušejícími ve Velké Británii
 • se skládá v předem určenou sobotu, a to po celém světě

Ústní zkouška 

 • je hodnocena vyškolenými lokálními zkušebními komisaři, výsledky jsou pak posílány k posouzení do Velké Británie
 • je možné ji složit až dva týdny před datem písemné části, případně přímo v den stanovený pro písemnou část
 • uchazeči jsou hodnoceni jednotlivě
 • je přítomen 1 zkoušející a 1 hodnotící zkušební komisař

Proč zrovna PTE General?

 • zkouška neobsahuje gramatickou sekci, uchazečova znalost gramatiky je hodnocena v úkolech zaměřených na psaní
 • spíše než na gramatické struktury a specifickou slovní zásobu je důraz kladen na každodenní situace, do kterých se uchazeč může dostat
 • v přípravě na zkoušku je možné využít širokou škálu jazykových učebnic
 • tuto zkoušku je možné podstoupit i bez absolvování speciálního jazykovém kurzu: jednotlivé zkouškové úkoly je možno najít v různých jazykových učebnicích, které jsou na trhu k dispozici
 • všichni úspěšní uchazeči bdrží certifikát od největší zkouškové instituce ve Velké británii – společnosti Edexcel Pearson

 

Uznávání zkoušky

Stát

Akreditace

Účel

Albánie

Ministerstvo školství a vědy

Dokončení postgraduálního studia

Kolumbie

Ministerstvo školství

Akreditovaná jazyková zkouška

Česká Republika

Ministerstvo školství

Testy jsou MŠMT zařazeny mezi standardizované jazykové zkoušky. Test úrovně pokročilosti B1 – C2 (PTE 2 – 5) může nahradit zkoušku z AJ u profilové části maturity.

Řecko

Ministerstvo školství

Akreditace ASEP

Itálie

Ministerstvo školství

Zkouška kvality

Litva

Ministerstvo školství

Akreditováno jako náhrada zkoušky Valstybinis Brandos Egzaminas(VBE – státní závěrečná zkouška)

Litevské ministerstvo vnitra

Akreditovaná jazyková zkouška pro nábor státních úředníků

Mexiko

Ministerstvo školství

Akreditovaná jazyková zkouška

Polsko

Státní služba

Zkouška kvality pro státní úředníky

Ministerstvo školství

Potvrzení jazykových dovedností požadovaných pro učitele anglického jazyka (úrovně 3, 4, 5)

Španělsko

ACLES – Národní asociace jazykových center ve vyšším vzdělávání

Uznávané zkoušky jazykové úrovně v angličtině pro přijímací zkoušky na španělské univerzity

Švýcarsko

Kanton Lucerne

Pracovní účely pro učitele ve školách

Kanton Schwyz

Pracovní účely pro učitele ve školách

Kanton St Gallen

Pracovní účely pro učitele ve školách

Kanton Zug

Pracovní účely pro učitele ve školách

Velká Británie

Ofqual

Zkoušky plně akreditovány Ofqal jakožto mezinárodní zkoušky ESOL

Ukrajina

Ministerstvo školství a vědy

Akreditováno jako zkouška nahrazující oficiální maturitní zkoušku, dle nařízení 1/9-33

Estonsko

Ministerstvo školství a výzkumu

Ekvivalentní zkouška k maturitní zkoušce (úroveň 2 a výše)

 


 

PODPORA A SLUŽBY

V případě zájmu o zkoušky PTE General nebo PTE Young Learners prosím kontaktujte:
POLYGLOT, spol. s r.o.
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Čečetková
Adresa: Táborská 34, 140 00 Praha 4

Web:  http://www.polyglot.cz
E-mail: pte@polyglot.cz
Tel.: +420776583160, +420386356608