Czech Republic

PTE Young Learners

Zkouška PTE YL

Zkouška z angličtiny Pearson Young Learners je navržena tak, aby byla pro děti zajímavá a zábavná: prvotní zkušenosti s učením se angličtiny jsou tak výrazně motivující a nezapomenutelné.

Jsou k dispozici 4 úrovně, od začátečníků po základní porozumění angličtině:

• Firstwords • Springboard • Quickmarch • Breakthrough


Součásti zkoušky a jejich délka

Úroveň

Délka písemné části

Délka ústní zkoušky

SERR

Firstwords

1h

Stolní hra

10 minut

Krátké promluvy

10 minut

A1

Springboard

1h

Stolní hra

10 minut

Krátké promluvy

10 minut

A1

Quickmarch

1h

Stolní hra

10 minut

Krátké promluvy

10 minut

A1/A2

Breakthrough

1h 15 min.

Stolní hra

10 minut

Krátké promluvy

10 minut

A2

 

TERMÍNY ZKOUŠKY

Každoročně jsou nabízeny 3 termíny zkoušky:
Květen, červen a listopad

FORMÁT ZKOUŠKY
PTE Young Learnersl se skládá ze dvou částí, písemné části a ústní zkoušky.

Písemná část 

 • testuje poslech a čtení s porozuměním a psaní – testy jsou opravovány externími zkoušejícími ve Velké Británii
 • se skládá v předem určenou sobotu, a to po celém světě

Ústní zkouška 

 • je hodnocena vyškolenými lokálními examinátory, výsledky jsou pak posílány k posouzení do Velké Británie
 • je možné ji složit až dva týdny před datem písemné části, případně přímo v den stanovený pro písemnou část
 • děti jsou zkoušeny v pětičlenných skupinách
 • vyškolený zkušební komisař, který je zároveň zkoušejícím i hodnotitelem
   

Proč PTE Young Learners

 • je šitá na míru dětem – zkouška je strukturována tak, aby se při jejím skládání děti cítily pohodlně a nebyly ve stresu
 • je zábavná – zkouška je navržena tak, aby podporovala a stimulovala zájem o angličtinu
 • je praktická – testuje skutečnou angličtinu: méně gramatiky, více komunikace
 • zvyšuje jistotu při použití jazyka – umožňuje dětem, aby prokázaly, jak dobře umí angličtinu použít
 • je opravována nezávisle – jasný indikátor, že daná škola učí efektivně, a že studenti dělají ve výuce pokroky a skutečně se učí
 • ústní část je krátká a obsahuje zábavnou interaktivní hru

 

PODPORA A SLUŽBY

V případě zájmu o zkoušky PTE General nebo PTE Young Learners prosím kontaktujte:
POLYGLOT, spol. s r.o.
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Čečetková
Adresa: Táborská 34, 140 00 Praha 4

Web:  http://www.polyglot.cz
E-mail: pte@polyglot.cz
Tel.: +420776583160, +420386356608