Pearson Hilfspaket

 

 

Dostępność zestawów nauczycielskich

W związku z ustawą z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) wprowadzamy modyfikacje do dotychczasowych programów wspierania nauczycieli i szkół, mających na celu zapewnienie pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia efektywnych lekcji. Wprowadzane w programie Pearson Support zmiany nie mają wpływu na nasze systemowe podejście do edukacji i nieustającą chęć dalszego wspierania nauczycieli i uczniów poprzez dostarczanie im jakościowych materiałów dydaktycznych. Zawsze będzie to dla nas działanie priorytetowe.
 

Art. 22d
Zakazane jest:

1). Oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni
     lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  
     ćwiczeniowych.

 

Pełna treść ustawy

  Podstawową formą naszego wsparcia dla nauczycieli pozostaje aplikacja ePanel, która pozwala korzystać
z zestawów nauczycielskich w wersji cyfrowej, po pobraniu, także bez dostępu do Internetu.
W naszej bibliotece cyfrowej ePanel udostępniamy nauczycielom bezpłatnie m.in. książki nauczyciela, nagrania, karty pracy do filmów, etc.

 

W ePanelu znajdą Państwo również:

  • pełną dokumentację oraz testy do podręczników Pearson,
  • dodatkowe materiały do kopiowania,
  • Monitor Realizacji Nowej Podstawy Programowej

Więcej o ePanelu
 


 

Obudowa dydaktyczna w formie drukowanej

Jeżeli preferują Państwo materiały w formie drukowanej, przypominamy, że zgodnie z ustawą, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

Art. 5 ust. 7

4). wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania,   
     programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż środki organów prowadzących szkoły są często ograniczone i chcąc zachować najwyższą jakość pracy z naszymi podręcznikami, oferujemy zakup książek ucznia, zeszytów ćwiczeń, książek nauczyciela, nagrań, oprogramowania tablic interaktywnych, czy kart obrazkowych z RABATEM 50%.
 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie naszego wyłącznego dystrybutora
- Platformy Edu-Książka, która zajmuje się realizacją tej oferty i przyjmuje zamówienia
na pomoce dydaktyczne.

Zapoznaj się z REGULAMINEM