Programy nauczania

Dziękujemy Państwu za wybór publikacji Pearson. Poniżej znajdują się opracowane przez nas programy nauczania do obecnego i przyszłego sytemu edukacji z podziałem na poszczególne etapy kształcenia. Zachęcamy do korzystania z programów nauczania w planowaniu pracy z naszymi kursami.

Od roku szkolnego 2017/2018 nowe programy nauczania będą obowiązywały w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Minister Edukacji Narodowej nie dopuszcza już do użytku szkolnego programów nauczania. Są one dopuszczane do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli. Dyrektor szkoły, przed dopuszczeniem do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania ogólnego, zasięga opinii rady pedagogicznej, czy dany program spełnia wymagania stawiane tego rodzaju dokumentom.

Nauczyciel może:

  • opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami;
  • przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora (autorów), np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje;
  • przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami*.

*Pearson Central Europe jest właścicielem praw autorskich pobieranych publikacji i zastrzega sobie wyłączność do ich dystrybucji jako nieodpłatnego materiału dodatkowego. Dopuszczamy możliwość modyfikacji zamieszczonych materiałów na potrzeby nauczyciela czy szkoły, jednak bez możliwości obrotu i rozpowszechniania zmodyfikowanych materiałów. Rozpowszechnianie i obrót oryginalnymi bądź zmodyfikowanymi publikacjami bez zgody Pearson Central Europe naruszają prawa autorskie wydawnictwa.

 

 

 

Szkoła podstawowa klasy 7-8*

Program nauczania dla klas 7-8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 14. lutego 2017 r.

Program nauczania dla klas 7-8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 14. lutego 2017 r.

 ​Opinia o programie

*Program nauczania dla klas 7-8 szkoły podstawowej dotyczy uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie 7 w roku szkolnym 2017/2018,
  2018-2019 lub 2019/2020.

 

Szkoła branżowa

Program nauczania języka niemieckiego dla branżowej szkoły I stopnia

Program nauczania języka niemieckiego dla branżowej szkoły I stopnia


Opinia o programie

 

 

Gimnazjum

 

Program nauczania – gimnazjum III.0 i III.1 – nowa podstawa programowa

Program nauczania – gimnazjum III.0 i III.1 – nowa podstawa programowa

Ocena programu nauczania – gimnazjum III.0 i III.1 – nowa podstawa programowa

 

Szkoły ponadgimnazjalne

 

 Program nauczania – szkoły ponadgimnazjalne IV.0 i IV.1, zakres podstawowy – nowa podstawa programowa

Program nauczania – szkoły ponadgimnazjalne IV.0 i IV.1, zakres podstawowy – nowa podstawa programowa

 

Program nauczania – szkoły ponadgimnazjalne IV.1, zakres rozszerzony – nowa podstawa programowa

Program nauczania – szkoły ponadgimnazjalne IV.1, zakres rozszerzony – nowa podstawa programowaOcena programu nauczania – szkoły ponadgimnazjalne IV. 0 i IV.1 – nowa podstawa programowa

 

Program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych – szkoły ponadgimnazjalne IV.0 i IV.1 – nowa podstawa programowa

Program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych – szkoły ponadgimnazjalne IV.0 i IV.1 – nowa podstawa programowa

 

Ocena programu nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych - szkoły ponadgimnazjalne IV.0 i IV.1 - nowa podstawa programowa

 

Program nauczania języka obcego zawodowego dla technikum hotelarskiego – nowa podstawa programowa

 Program nauczania języka obcego zawodowego dla technikum handlowego – nowa podstawa programowa