Testy

Dziękujemy Państwu za wybór publikacji Pearson.

Aby ułatwić Państwu korzystanie naszych kursów, opracowaliśmy do nich kompletny program testujący.
 
  • Testy poziomujące pomogą Państwu określić poziom językowy uczniów i dokonać wyboru odpowiedniego poziomu podręcznika. 
  • Testy do kursów Mit links, Infos oraz  do Repetytoriów to komplet kartkówek i klasówek ułatwiających sprawdzenie stopnia opanowania materiału z każdego rozdziału podręcznika. Komplet testów dostępny jest w aplikacji ePanel.
 
Przed pobraniem prosimy upewnić się, że Państwa komputer posiada niezbędne oprogramowanie.

eDiagnoza Testy Dobry start jako testy plasujące

 

eDiagnoza

TEST DOBRY START jako TEST PLASUJĄCY

 

W ramach systemu eDiagnozy dostępnego dla wszystkich nauczycieli znajdą Państwo testy umiejętności i testy leksykalno-gramatyczne umożliwiające dokładną ocenę poziomu uczniów, a tym samym dobór właściwego podręcznika.

 

 

TEST DOBRY START – GIMNAZJUM

INTERPRETACJA WYNIKÓW

 

Test Dobry Start to test umiejętności badający opanowanie podstawy programowej dla poprzedniego etapu edukacji. Test składa się z dwóch części. Proponujemy przeprowadzenie w charakterze testu plasującego obu tych części.

 

Test umiejętnościbada umiejętności ćwiczone na każdym etapie nauki języka: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych

i tworzenie wypowiedzi pisemnej. Razem z tego testu można uzyskać 35 punktów. Czas trwania testu to 45 minut.

 

Test gramatyczno-leksykalnybada znajomość gramatyki i leksyki. Można z niego uzyskać 40 punktów. Czas trwania testu to 45 minut.

 

Ogólnym zaleceniem jest, aby uczniowie realizujący podstawę programową III.1 na podbudowie poprzedniego etapu edukacyjnego zaczynali od drugiej części podręcznika, a uczniowie realizujący podstawę III.0 – od pierwszej.
Nie zawsze jednak realne umiejętności uczniów odpowiadają teorii. Test plasujący służy do tego,
aby określić rzeczywiste umiejętności uczniów
i dobrać podręcznik odpowiadający ich potrzebom.

 

Wynik

w punktach

Wynik
w procentach

Sugerowany
podręcznik

56–75 pkt.

W tym:

Test umiejętności 26–30 pkt.

Test gramatyczno-leksykalny 30–40 pkt.

75% – 100%

Mit links! 2

45–55 pkt.

W tym:

Test umiejętności 21–25 pkt.

Test gramatyczno-leksykalny 24–30 pkt.

 

60% – 74%

Mit links! 2

lub

Mit links! 1

0 – 44 pkt.

W tym:

Test umiejętności 0–20 pkt.

Test gramatyczno-leksykalny 0–24 pkt.

0% – 59%

Mit links! 1

 

Przy wyniku 56–75 punktów (75% – 100%) proponujemy rozpocząć pracę z podręcznikiem
Mit links! 2.

 

W przypadku osiągnięcia wyniku 45–55 punktów (60% – 74%) decyzję o wyborze poziomu kursu pozostawiamy w gestii nauczyciela. Można zdecydować się na wyższy poziom kursu (poziom 2) – który jest poziomem zalecanym dla podstawy programowej III.1. Można też wybrać bezpieczniejszy poziom pierwszy, szczególnie przy liczniejszych grupach lub mniejszej liczbie godzin.

 

Jeśli klasa osiągnęła wynik poniżej 60% (poniżej 45 punktów), sugerujemy rozpoczęcie nauki
od podręcznika Mit links! 1.


 


TEST DOBRY START – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

INTERPRETACJA WYNIKÓW

 

Test Dobry Start to test umiejętności badający opanowanie nowej podstawy programowej poprzedniego etapu edukacji. Test składa się z dwóch części. Proponujemy przeprowadzenie
w charakterze testu plasującego obu tych części.

 

Test umiejętnościbada umiejętności ćwiczone na każdym etapie nauki języka: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych i tworzenie wypowiedzi pisemnej. Razem z tego testu można uzyskać
30 punktów. Czas trwania testu to 90 minut.

Test gramatyczno-leksykalnybada znajomość gramatyki i leksyki oraz znajomość środków językowych. Można z niego uzyskać 40 punktów.
Czas trwania testu to 45 minut.

 

Ogólnym zaleceniem jest, aby uczniowie realizujący podstawę programową IV.1 na podbudowie poprzedniego etapu edukacyjnego zaczynali od drugiej części podręcznika, a uczniowie realizujący podstawę IV.0 – od pierwszej.
Nie zawsze jednak realne umiejętności uczniów odpowiadają teorii. Test plasujący służy do tego,
aby określić rzeczywiste umiejętności uczniów i dobrać podręcznik odpowiadający ich potrzebom.

 

Wynik

w punktach

Wynik
w procentach

Sugerowany
podręcznik

56–70 pkt.

W tym:

Test umiejętności 24–30 pkt.

Test gramatyczno-leksykalny 32–40 pkt.

80% – 100%

Infos 3

45–55 pkt.

W tym:

Test umiejętności 20–24 pkt.

Test gramatyczno-leksykalny 25–31 pkt.

65% – 79%

Infos 2

 

35 – 44 pkt.

W tym:

Test umiejętności 15–19 pkt.

Test gramatyczno-leksykalny 20–25 pkt.

50% – 64%

Infos 2

ze Starterem

lubInfos 1

0 – 34 pkt.

W tym:

Test umiejętności 0–14 pkt.

Test gramatyczno-leksykalny 0–20 pkt.

0% – 49%

Infos 1

 

Przy wyniku 56–70 punktów (80% – 100%) proponujemy rozpocząć pracę
z podręcznikiem Infos 3. Uczniowie, którzy uzyskali taki wynik testu plasującego powinni realizować podstawę IV.1 w zakresie rozszerzonym.

 

Przy wyniku 45–55 punktów (65% – 79%) proponujemy rozpocząć pracę
z podręcznikiem Infos 2. Uczniowie, którzy uzyskali taki wynik testu plasującego mogą realizować podstawę IV.1 w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

 

W przypadku osiągnięcia wyniku 35–44 punktów (50% – 64%) decyzję o wyborze poziomu

kursu pozostawiamy w gestii nauczyciela. Można zdecydować się na wyższy poziom kursu
(Infos 2 z dodatkiem Startera), jeśli grupy są mniejsze i możliwe jest wolniejsze tempo pracy.
Uczniowie po poziomie III.1 w gimnazjum powinni realizować podstawę IV.1 w zakresie rozszerzonym, ale przy większej liczebności klasy lub mniejszej liczbie godzin nauczyciel może zdecydować się na realizację podstawy w zakresie podstawowym. Po podstawie III.0 wskazana jest realizacji podstawy IV.1 w zakresie podstawowym.

 

Jeśli klasa osiągnęła wynik poniżej 34 punktów (poniżej 50%), sugerujemy rozpoczęcie nauki
od podręcznika Infos 1. Uczniowie będą realizować zakres podstawowy podstawy IV.1.

 

Wersja tabeli w pliku PDF