Kampania społeczna

PEARSON jest partnerem strategicznym kampanii społecznej JĘZYK TO PODSTAWA. UCZ SIĘ JĘZYKÓW!

Kampania, wspierana przez Radę Europy, związana jest z projektem Language Rich Europe, którego jednym z głównych założeń jest badanie strategii językowych poszczególnych krajów Unii Europejskiej, efektywności wdrażania tych strategii, stosowanych metod nauczania i materiałów dydaktycznych (www.language-rich.eu). Akcja ma na celu:

  • zwrócenie uwagi na potrzebę znajomości języków obcych we współczesnych realiach,
  • tworzenie w Polsce klimatu sprzyjającego nauce języków obcych,
  • promowanie różnorodności językowej,
  • próbę wdrożenia narodowej polityki językowej, która pomoże w wykreowaniu wizerunku Polaka jako obywatela Europy, swobodnie posługującego się językami obcymi.

Uroczysta inauguracja kampanii na rzecz uczenia się języków obcych nastąpi 26 września, w 10 rocznicę Europejskiego Dnia Języków, podczas Gali Językowej na Politechnice Warszawskiej. Obecność na Gali potwierdzili ambasadorzy: Wielkiej Brytanii, Austrii, Republiki Federalnej Niemiec i Królestwa Hiszpanii, którzy w tym dniu podpiszą porozumienie na rzecz wspierania idei uczenia się języków.

W ramach kampanii „Język to podstawa. Ucz się języków!” przewidziane są liczne działania propagujące naukę języków, m.in.: konkursy językowe, Dziecięcy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, akcja „Czytam po angielsku” oraz cykle konferencji i warsztatów.