Partnerzy

 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego jest największym ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym nauczycieli języka niemieckiego.

Jego naczelną misją jest pomoc w rozwoju zawodowym nauczycieli poprzez organizację warsztatów, prezentacji, konferencji, wydawanie licznych publikacji oraz utrzymywanie stałego kontaktu z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie.

PSNJN liczy obecnie 800 członków, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) i działa na terenie Polski w 22 oddziałach regionalnych i 5 lokalnych kołach.

logo_pase.jpg  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE ułatwia słuchaczom wybór profesjonalnej szkoły językowej, wspiera szkoły w osiąganiu wysokich standardów nauczania, organizuje szkolenia dla lektorów "Kapelusze Lektora", konferencje dla metodyków i dyrektorów szkół językowych, umożliwia lektorom wymianę doświadczeń oraz inicjuje i wspiera wspólne dla całego środowiska projekty i przedsięwzięcia.

www.pase.pl

Fundacja Instytutu Jakości w Edukacji

 

Fundacja Instytut Jakości w Edukacji jest pozarządową organizacją typu non-profit, której celem jest tworzenie w Polsce platformy do koordynacji inicjatyw promujących nauczanie języków. FIJED posiada wiedzę i doświadczenie w tworzeniu polityk i strategii promujących ideę wielojęzyczności. FIJED, który jest Krajowym Instytutem Językowym, zajmuje się również opracowywaniem programów, rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań metodologicznych w nauczaniu języków, certyfikacją i zapewnianiem jakości w procesie edukacji językowej. FIJED promuje narzędzia i rozwiązania, które gwarantują wysoką jakość w nauczaniu języków oraz dostarcza wsparcia w dokonywaniu ewaluacji przedsięwzięć związanych z nauczaniem, zarządzaniem w edukacji oraz wprowadzaniem rozwiązań systemowych na skalę lokalną, krajową i europejską. FIJED organizuje też warsztaty, eventy i konferencje.

www.fijed.pl

 

   

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce. Od 2007 roku zajmuje się realizacją programu:
Uczenie się przez całe życie” oraz  "Młodzież w działaniu".
Więcej informacji na temat działalności FRSE oraz realizowanych przez nią programów można znaleźć na stronie internetowej www.frse.org.pl

FRSE prowadzi również konkurs projektów językowych European Language Label. Jest to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez Komisarza Unii Europejskiej ds. wielojęzyczności i Ministra Edukacji.

www.ell.org.pl

 naukabezgranic.jpg  

NaukaBezGranic to europejski program edukacyjny, który ma na celu umożliwienie Państwu poszerzenia oferty szkoły oraz podniesienia atrakcyjności nauczania. NaukaBezGranic propaguje różnorodne formy nauczania i zdobywania wiedzy o świecie oraz wsparcia nauczycieli w rozwijaniu umiejętności potrzebnych młodzieży, takich jak: wrażliwość, tolerancja, zdolność kreatywnego myślenia, umiejętność zdobywania i przetwarzania informacji, przedsiębiorczość i umiejętności komunikacyjne. Współpraca z zagranicznymi artystami i instytucjami umożliwi uczniom poszerzanie horyzontów, a polskim szkołom wzbogacenie programu edukacyjno-wychowawczego.

www.naukabezgranic.pl

 

 

Portal www.szukaj-lektora.pl to projekt ogólnopolski. Szkołom, osobom prywatnym i instytucjom ułatwia znalezienie odpowiedniego lektora, lektorom i nauczycielom zaś pomaga znaleźć dobrą pracę i wspiera ich rozwój zawodowy. Wszystkim grupom odbiorców zapewnia:
• zawsze aktualny kalendarz szkoleń i wydarzeń językowych,
• informacje o nowościach wydawniczych,
• ciekawe artykuły (nie tylko metodyka),
• spersonalizowaną i skuteczną rekrutację.
Portal pomaga już tysiącom lektorów i setkom szkół w całej Polsce. Zapraszamy!

www.szukaj-lektora.pl