Diagnoza szkolna

Poniższy QUIZ został przygotowany we współpracy
z prof. dr hab. Hanną Komorowską by pomóc Ci sprawdzić
w jakim stopniu opanowałaś/opanowałeś zagadnienia związane
z diagnozą szkolną.

Życzymy powodzenia!

Odpowiedz na 10 pytań, uzyskaj co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, zaloguj się i pobierz
certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Proszę wybrać jedną odpowiedź.

1. Wadą wewnętrzszkolnego systemu oceniania jest to, że:

2. Zaletą egzaminów zewnętrznych jest:

3. Celem diagnozy szkolnej nie powinno być:

4. Diagnoza szkolna powinna być:

5. W psychologii humanistycznej uczeń widziany jest jako podmiot, którego główną właściwością jest: