PRACA Z UCZNIAMI DYSLEKTYCZNYMI

Poniższy QUIZ pomoże Ci sprawdzić w jakim stopniu opanowałaś / opanowałeś zagadnienia pracy z uczniami dyslektycznymi.

Życzymy powodzenia!

Odpowiedz na 10 pytań, uzyskaj co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, zaloguj się i pobierz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Proszę wybrać jedną odpowiedź.

1. What metaphor can be used to describe students with dyslexia?

2. Which of these statements does NOT refer to dyslexic students?

3. When reading in a foreign language, students with dyslexia might:

4. Which of these will NOT help dyslexic students learn better in the classroom?

5. What can a teacher do to help his dyslexic students learn better?